kennel Raizen Hof


Go to content

Rasbes.


PAPILLON


Papillon

HEMLAND:
Frankrike/Belgien

BAKGRUND/ÄNDAMÅL:
Den franska dvärgspanielrasen PAPILLON har fått sitt rasnamn efter de fjärilsliknande öron, som elegant befransade, skall likna en vacker fjärils vingar och rasnamnet betyder just fjäril på franska.
Rasen lår dock ursprungligen ha importerats till Frankrike från Spanien. Några av dessa importer gavs som gåva till det franska kungahuset. Från det ögonblicket var rasens lycka gjord. Den lilla nätta hunden blev en trogen följeslagare åt hovets mån och kvinnor. Från franska revolutionen hör man talas om att Marie Antoinette hade papillons. På målningar från dessa tider påträffas den lilla hunden, som var nästan fullständigt lik våra dagars papillons.
Rasen år numera rikligt representerad över hela världen och den eleganta förfinade hunden med de aristokratiska
anorna röner beundran och uppskattning varhelst den befinner sig.
Förutom varianten med ståndöron förekommer också en varietet med hängande öron. Den rasen har getts namnet PHALÉNE, som betyder mätarfjäril på franska. Förutom öronen är rasstandarden identisk för dessa båda rasvarianter.

HELHETSINTRYCK:
Liten elegant dvärgspaniel, sunt och harmoniskt byggd, med ymnig päls, måttligt långt nosparti (kortare ån skallen) med ett behagfullt men inte desto mindre spänstigt utseende, uppvisande stolt hållning och fria, eleganta rörelser. Kroppens längd överstiger något mankhöjden.

HUVUD:
Huvudet står i normal proportion till kroppen och är proportionellt lättare och kortare än hos de stora och medelstora spanielraserna. Skallen är inte för välvd varken i profil eller framifrån sett och visar ibland en lätt antydan till mittfåra. Nospartiet skall vara kortare ån skallen, smalare mot nosspetsen och inte för mycket urgröpt under ögonen. Nosen får inte vara uppnäst. Nosryggen, som skall vara rak, övergår i skallen genom ett väl markerat stop. Detta är mindre markerat men ändå tydligt hos större hundar och hos mycket små hundar är det markerat utan att någonsin visa en tvär brytning. Nosspegeln skall vara liten, avrundad och obetydligt tillplattad ovanpå. Pigmentet skall vara vart. Läpparna skall vara kraftigt pigmenterade, tunna och strama. Tungan får inte synas och om den gör det ständigt eller inte dras in vid beröring är detta ett fel.

ÖGON:
Ögonen skall vara ganska stora, mörka och uttrycksfulla, brett mandelformade, med svarta, välpigmenterade ögonlocksränder. Ögonen skall vara placerade ganska lågt med ögats inre vrå i höjd med vinkeln mellan skallen och nospartiet. Ögonen får inte vara utstående.

ÖRON:
Öronlapparna är ganska tunna, men fasta. Brosket i öronen får inte vara alltför spetsigt avsmalnande, varken hos hundar med uppstående eller hängande öron.
Öronen år ansatta ganska långt bak på huvudet och tillräckligt långt ifrån varandra för att skallens lätt välvda form skall framträda.

PAPILLON (dagfjäril) kallas varianten med uppstående öron. Örat är högt ansatt, öronmusslan väl öppen och riktad mot sidan. Dess nedre kant bildar en 45° vinkel mot horisontallinjen. Under inga förhållanden får örat vara rakt uppstående påminnande om dvärgspetsörat. Detta är absolut förkastligt. Örats innersida är försett med tunt och vågigt hår. De längsta hårstråna är något längre än örats kanter. Utsidan däremot är täckt av långt hår s k fransar, som betydligt överskrider örats kanter.

PHALÉNE (nattfjäril) kallas varianten med hängöron. Det vilande örat är högt ansatt, märkbart högre än ögonlinjen och bärs nedhängande, men det är ändå ganska rörligt. Det är täckt av vågigt hår, som kan bli av betydande längd. Detta leder till hundens näpna utseende.

KORSNINGAR mellan varianterna ger ofta halvresta öron med fallande spetsar, vilket är ett allvarligt fel.

BETT:
Jämnt saxbett med ganska kraftiga tänder.

HALS:
Halsen är av medellängd med något böjd halslinje.

KROPP:
Bröstkorgen skall vara bred och djup med väl välvda revben. Bröstomfånget, mätt mellan de två sista revbenen, skall vara ungefär lika med mankhöjden. Rygglinjen är varken för kort, krökt eller svank, ländpartiet kraftigt och lätt välvt. Buklinjen något uppdragen.

FRAM- OCH BAKBEN:
Skuldra och överarm skall vara välutvecklade och lika långa, normalt vinklade och välplacerade mot kroppen.
Benen skall vara raka, fasta med ganska tunn benstomme.
Hunden får inte verka luftig. Från sidan sett är handloven lätt vinklad mot underarmen. Hasleden är normalt vinklad. Sedda fram- eller bakifrån är benen parallella.

TASSAR:
Tassarna är ganska långa s k hartassar, stadigt vilande på trampdynorna. Kraftiga klor, helst svarta men ljusare hos hundar med brun eller vit päls. Vita klor bedöms inte som fel hos hundar med vit päls eller vita ben, om hunden för övrigt är välpigmenterad. Tårna är seniga med välutvecklade trampdynor. Mellan dessa finns tofsar av tunt hår, som är längre än tassen.

SVANS:
Svansen är ganska högt ansatt och tämligen lång, välfransad i form av en vacker plym. Den bärs, när hunden år alert, högt och böjd över rygglinjen. Dess yttersta spets får vidröra ryggen men får aldrig vara ringlad eller ligga platt mot ryggen.

PÄLS:
Pälsen, som saknar underull, år riklig, glänsande och vågig (får ej förväxlas med lockig). Den får inte vara fladdrig utan skall vara fast och sidenskimrande.
Hårremmen växer tätt mot kroppen och år ganska tunn.
Pälsens struktur påminner om den engelska dvärgspanielns (king charles spaniel). Håret år kort över huvudet, nosen, benens framsida och från hasleden neråt. Pälsen är medellång på kroppen men längst på halsen och bildar där en krage samt ett vågigt krås, som går ner på bröstet. Håret bildar fransar på öronen och frambenens baksidor och s k byxor av riktigt långt hår på lårens baksidor. Det kan finnas smala tofsar mellan tårna, något längre än dessa, så att de inte gör att tassen verkar grov utan i stället förfinar den genom förlängning. Hundar i god pälskondition kan ha 7,5 cm långt hår på manken och 15 cm lång plym på svansen.

FÄRG:
Vit grundfärg med fläckar, som kan vara av vilken färg som helst. På kropp och ben skall vitt dominera i förhållande till övriga förekommande färger. Önskvärt är vitt på huvudet, det vita förlängt till en mer eller mindre bred bläs. Något vitt på huvudets nedre del är tillåtet, men ett huvud där den vita färgen dominerar är att anse som ett fel. Under alla förhållanden skall läpparna, ögonlocken och framför allt nosspegeln vara pigmenterade.

RÖRELSER:
Hunden skall röra sig med stolt resning och fria, eleganta rörelser.

MANKHÖJD:
Omkring 28 cm.

VIKT:
Två viktklasser:
1) under 2,5 kg för hanhund och tik.
2) från 2,5 kg till 4,5 kg för hanhund
från 2,5 kg till 5 kg för tik.

FEL:
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till hundens förtjänster, helhetsintryck och konstitution.

DISKVALIFICERANDE FEL:
Nosspegel som är köttfärgad eller fläckig.
Utpräglat över- eller underbett så att framtänderna inte berör varandra. Lam eller ständigt synlig tunga.

FCI 77
RASBESKRIVNING FÖR TYSK SPETS (INKL KEESHOND/ POMERANIAN)

oria3-aug-09
Rasgrupp 5
FCI-nr 97
Originalstandard 1998-03-05
FCI-standard 1998-03-05; tyska och engelska
SKK:s standardkommité 1999-04-14, ändrad 2004-02-04

Ursprungsland/Hemland: Tyskland.

Användningsområde: Vakt- och sällskapshund

FCI-klassifikation: Grupp 5, sektion 4

Bakgrund/Ändamål
Tysk spets härstammar från stenålderns torvhundar ”Canis familiaris palustris Rüthimeyer” och senare boplatskulturers spetsar och är Mellaneuropas äldsta hundtyp. Många andra raser har sitt ursprung från den. I icke tysktalande länder är wolfspitz känd som keeshond och zwergspitz som pomeranian.

Helhetsintryck
Spetsarna fängslar med sin vackra päls som står ut från kroppen p g a den rikliga underullen. Särskilt imponerande är den kraftiga manliknande kragen runt halsen och den yviga svansen som bärs kavat över ryggen. Det rävlika huvudet med de pigga ögonen, de små spetsiga och tättsittande öronen ger spetsen dess unika och karakteristiska, käcka utseende.

Viktiga måttförhållanden
Förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd skall vara 1:1.

Uppfödande/karaktär
Tysk spets skall alltid vara uppmärksam, livlig och mycket tillgiven sin ägare. Den skall vara mycket läraktig och lätt att fostra. Dess misstro mot främlingar och brist på jaktlust gör den till en idealisk vakthund. Rasen är varken ängslig eller aggressiv. Typiskt för rasen är en päls som står emot väder och vind, robust kroppsbyggnad och lång livslängd.

HUVUD

Huvudet skall vara medelstort och uppifrån sett vara bredast baktill och kilformat avsmalna mot nosspetsen.

Stop
Stopet skall vara måttligt till markerat, men aldrig abrupt.

Nostryffel
Nostryffeln skall vara rund, liten och rent svart, dock mörkbrun hos bruna spetsar.

Nosparti
Nospartiet skall inte vara alltför långt, varken grovt eller för snipigt och i god proportion till skallen. Förhållandet mellan skallparti och nosparti skall hos wolfspitz/keeshond, gross- och mittelspitz vara ungefär 3:2, hos kleinspitz och zwergspitz/pomeranian ungefär 4:2.

Läppar
Läpparna skall inte vara överdrivna. De skall ligga stramt an mot käkarna och inte bilda veck i mungiporna. Läppränderna skall vara helt svarta hos alla färgvarianterna, dock bruna hos bruna spetsar.

Käkar/tänder
Käkarna skall vara normalt utvecklade med ett fullständigt, regelbundet och korrekt saxbett med 42 tänder. Hos kleinspitz och zwergspitz/pomeranian tolereras ett visst premolarbortfall. Tångbett är tillåtet hos alla rasvarianterna.

Kinder
Kinderna skall vara mjukt rundade, men inte framträdande.

Ögon
Ögonen skall vara medelstora, mandelformade, något snedställda och mörka. Ögonkanterna skall vara svarta hos alla färgvarianter, dock mörkbruna hos bruna spetsar.

Öron
Öronen skall vara små och högt ansatta och sitta tämligen nära varandra. De skall vara trekantiga och spetsiga, alltid upprättstående med styva öronspetsar.

HALS

Halsen skall vara medellång, brett ansatt i skuldrorna och utan löst halsskinn. Nacken skall vara lätt välvd. Halsen skall vara täckt av tjock, ymnig päls som bildar en stor krage.
KROPP

Överlinje
Överlinjen börjar vid spetsarna på de upprättstående öronen och övergår i en mjuk båge i den korta, plana ryggen. Den yvigt svepande svansen, som delvis täcker ryggen, avrundar silhuetten.

Manke/rygg
Den höga manken sluttar omärkligt mot den plana, strama ryggen, som skall vara så kort som möjligt.

Ländparti
Länden skall vara kort, bred och kraftig.

Kors
Korset skall vara brett och kort, inte sluttande.

Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara djup, väl välvd och med väl utvecklat förbröst. Bröstkorgen skall sträcka sig bakåt så långt som möjligt.

Underlinje
Buklinjen skall vara endast svagt uppdragen.

Svans
Svansen skall vara högt ansatt och medellång. Den skall ända från roten vara rullad uppåt och framåt över ryggen. Den skall ligga an mot ryggen och vara täckt av yvig päls. En dubbelringla i svanstippen tolereras.

Extremiteter

Framställ
Fronten skall vara rak och ganska bred.

Skulderblad
Skuldrorna skall vara välmusklade och ligga väl an mot överarm, bröstkorgen. Skulderbladen skall vara långa och väl tillbakalagda.

Överarm
Överarmen skall ha ungefär samma längd som skulderbladet och tillsammans bilda en ca 90graders vinkel.

Armbåge
Armbågsleden skall vara stark, åtliggande mot bröstkorgen och varken vara inåt- eller utåtvriden.

Underarm
Frambenen (underarmarna) skall vara medellånga i förhållande till kroppen, stadiga och fullständigt raka. Benens baksidor skall vara väl bepälsade.


Mellanhand
Mellanhänderna skall vara starka, medellånga och med 20 graders vinkel från lodlinjen.

Framtassar
Framtassarna skall vara så små som möjligt, runda och slutna, s.k. kattassar, med väl välvda tår. Klor och trampdynor skall vara svarta hos alla färgvarianter, dock mörkbruna hos bruna spetsar.

Bakställ
Bakstället skall vara mycket muskulöst och rikligt bepälsat ner till haslederna. Sedda bakifrån skall bakbenen stå raka och parallella.

Lår/underben
Lår- och underben skall vara ungefär lika långa.


Knäled
Knälederna skall vara starka och för spetshundsraser normalt vinklade. De skall varken vrida sig inåt eller utåt i rörelse.

Has/mellanfot
Hasorna skall vara medellånga, mycket starka och stå lodrätt.

Baktassar
Baktassarna skall vara så små som möjligt, tätt knutna med väl välvda tår, s.k. kattassar. Trampdynorna skall vara kraftiga. Färgen på klor och trampdynor skall vara så mörk som möjligt.

RÖRELSER

Den tyska spetsen skall röra sig med god drivkraft, flytande och spänstigt.

HUD


Huden skall vara stramt åtliggande utan rynkor.

PÄLS

Pälsstruktur
Rasen skall ha dubbelpäls; lång, rak utstående ytterpäls och kort, tjock, bomullslik underull. På huvudet, öronen, framsidorna av benen samt på tassarna skall pälsen vara kort och tät (sammetslik). Resten av kroppen skall ha lång, riklig päls. Den får inte vara vågig, lockig, raggig eller dela sig på ryggen. Hals och skuldror skall vara täckta av en tät man. Frambenens baksidor skall vara väl bepälsade. Bakbenen skall ha riklig päls från kors till has (s.k. byxor) Svansen skall vara yvigt behårad.

Färg
a) wolfspitz/keeshond: gråschatterad.

b) grosspitz: svart, brun, vit

c) mittelspitz: svart, brun, vit, orange, gråschatterad, och ”andra färger”.

d) kleinspitz: svart, brun, vit, orange, gråschatterad, och ”andra färger”.

e) zwergspitz/pomeranian: svart, brun, vit, orange, gråschatterad, och ”andra färger”.

Svart:
På svarta hundar skall underull liksom hud vara mörk . Färgen på ytterpälsen skall vara blanksvart utan något vitt eller andra tecken.

Brun:
På bruna hundar skall färgen vara enhetligt mörkbrun.

Vit:
På vita hundar skall färgen vara rent vit utan några skiftningar i synnerhet inte gulaktiga, vilka är de vanligast förekommande, särskilt vid öronen.

Orange:
Orangefärgade hundar skall ha enhetlig färg.

Gråschatterade:
Gråschatterade hundar skall vara silvergrå med svarta hårspetsar. Nosparti och öron skall ha mörk färg; runt ögonen skall väl definierade ”glasögon” finnas, en fin svart pennlinje skall gå snett uppåt från yttre ögonvrån till nedre öronfästet; distinkta markeringar och schatteringar bildar uttrycksfulla men korta ögonbryn. Manen liksom pälsen på skuldrorna skall vara ljus; fram- och bakbenen skall inte ha svarta markeringar nedanför armbågarna eller knälederna, utom svaga penselstreck på tårna. Svansspetsen skall vara svart. Undersidan av svansen och byxorna skall vara ljust silvergrå.

Andra färger:
Termen ”annan färg” omfattar alla färgnyanser som; creme, creme-sobel, orange-sobel, svart med tan-tecken och fläckig (alltid med vitt som grundfärg). De svarta, bruna, grå eller orange fläckarna skall vara fördelade över hela kroppen.

STORLEK/VIKT

Mankhöjd
a) wolfspitz/keeshond : 49 cm +/- 6 cm

b) grosspitz: 46 cm +/- 4 cm

c) mittelspitz: 34 cm +/- 4 cm

d) kleinspitz: 26 cm +/- 3 cm

e) zwergspitz/pomeranian: 20 cm +/- 2 cm

Mankhöjd under 18 cm är inte önskvärt.

Vikt
Alla varianter av tysk spets skall ha en vikt som motsvarar dess storlek.

FEL

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Allvarliga fel
- Felaktig kroppsbyggnad
- Alltför flat skalle; utpräglat äppelhuvud
- Köttfärg på nostryffel, ögonkanter och läppränder
- Ofullständigt antal tänder hos wolfspitz/keeshond, grosspitz och mittelspitz
- Alltför stora eller ljusa ögon. Blå ögon
- Felaktiga rörelser
- Avsaknad av distinkta ansiktsmarkeringar hos gråschatterade spetsar.

Diskvalificerande fel
- Öppen fontanell
- Över- eller underbett
- Ektropion eller entropion
- Vippöron
- Tydliga vita fläckar hos alla icke vita spetsar

Nota Bene
Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.


Back to content | Back to main menu